Doorheen een intensief coachingstraject van vier maanden vergaar je verhelderende inzichten omtrent jezelf als sales professional én je potentiële kopers. Je leert op een andere manier kijken naar het verkoopsspel. Deze inzichten helpen je om het verleidingsspel tussen verkoper en koper beter te spelen, waardoor je gegarandeerd betere verkoopsresultaten boekt. Zowel vandaag als op lange termijn.

‘Sales coaching’ in plaats van ‘sales training’

We gebruiken heel bewust de term ‘sales coaching’ en niet ‘sales training’. Bij ‘sales training’ leer je via rollenspellen of traditionele onderwijsmethodes zogeheten verkoopstechnieken aan.

Misschien werken deze technieken voor jou, misschien ook niet. In elk geval is de kans op blijvende resultaten zeer klein. Omdat het aanleren van verkoopstechnieken niet gepaard gaat met sterkere zelfinzichten, herval je onvermijdelijk in hardnekkige oude gewoontes die het verkoopsproces in de weg staan.

Wondertrucs bestaan niet

Bovendien geloven wij niet in wondertrucjes die algemeen gelden voor elke situatie en ieder product. Elke klant heeft zijn eigen persoonlijkheid, wat anticipatie en flexibiliteit van jou als verkoper vereist. Kopen en verkopen is altijd een intermenselijk proces, met wederzijds vertrouwen als noodzakelijk fundament.

Zelfinzicht en kennis vereist

Alleen met heldere zelfinzichten en een grondige kennis van het verkoopsproces, beschik je over de vereiste competenties om het verleidingsspel tussen koper en verkoper met een maximale kans op succes af te ronden. Deze kennis en zelfinzicht vergaar je het best via een individueel coachingstraject.

Hoe verloopt onze sales coaching?

Startdag met universele inzichten

We starten het coachingstraject met toelichting over universele verkoopsinzichten die gelden voor alle bedrijfssectoren.

Deze heldere toelichting - gebaseerd op wetenschappelijke vorming én vele jaren ervaring in verschillende sales functies - vormt de theoretische basis waarmee we tijdens de interactieve sessies aan de slag gaan.

Daarnaast gaan we tijdens deze eerste sessie via een gestructureerde vragenlijst dieper in op jouw persoonlijke ervaringen als verkoper. Wat ervaar jij als de grootste moeilijkheden om succesvol te verkopen? Tegen welke obstakels loop je telkens opnieuw aan bij het afsluiten van een verkoopsdeal? Wat zijn volgens jou de succesfactoren en valkuilen van het verkoopsproces?

Negen individuele coachingssessies

De geïdentificeerde struikelblokken uit de startsessie vormen het vertrekpunt van de verschillende individuele coachingssessies. Het coachingstraject stemmen we 100% af op jouw individuele behoeftes als sales professional. Indien nodig – en als je dit wilt – gaan we een keertje samen op verkoopspad.

Gespreid over een periode van vier maanden ontmoeten we elkaar elke twee weken voor een intensieve werksessie van 1,5 uur. Tijdens deze sessies fungeren wij als klankbord én vragen we in de diepte door.

Door samen te zoeken naar de juiste antwoorden op de gestelde vragen, verkrijg je sterkere inzichten in je eigen functioneren als verkoper én leer je intermenselijke situaties tussen koper en verkoper beter in te schatten.

Naast heldere inzichten reiken we je concrete tips aan om de opgedane inzichten te vertalen naar de praktijk. Zo ga je in je dagelijkse werksituatie tussen de sessies door aan de slag met concrete opdrachten. De volgende sessie analyseren en bespreken we samen je ervaringen.

Wat mag je na afloop van onze salescoaching verwachten?

Na afloop van het coachingstraject sta je mentaal veel sterker in je schoenen als verkoper.
Je gaat niet langer gebukt onder de stress van de maandelijkse verkoopscijfers.
Je vergaarde heldere inzichten in het verleidingsspel dat zich afspeelt tussen koper en verkoper én je bent een betere verleider geworden.
Je leerde hoe je jezelf als succesvolle verkoper organiseert en een salesgesprek voorbereidt.

Interesse in sales coaching?

Maak je afspraak voor een eerste adviesgesprek, volledig gratis!

Maak je afspraak